Prosíme vyplniť a odoslať do 15. októbra 2017, ďakujeme !

 

Žiadosť o vyplatenie podielu na zisku

 

Uveďte meno a priezvisko člena spoločenstva

Meno a priezvisko :
 

Uveďte kontaktnú emailovú adresu, ktorá nemusí byť adresou člena spoločenstva

Emailová adresa:
 

Poučenie : vyplňte iba jednu z možností 1) alebo 2) alebo 3).

 

Podiel zo zisku žiadam vyplatiť nasledovne :

1) v hotovosti po skončení zhromaždenia:ANO
NIE
2) bezhotovostným prevodom na môj účet:ANO
NIE
V prípade odpovede ANO teda bezhotovostného prevodu uveďte číslo svojho účtu vo forme IBAN:
3) poštovou poukážkou:ANO
NIE
V prípade odpovede ANO, teda poštou uveďte adresu, na ktorú chcete zaslať podiel v tvare Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ a miesto:
 

Po vyplnení žiadosti povinne vyplňte poslednú položku (matematická úloha) a nakoniec stlačte banner ODOSLAŤ !

Vyriešte tento matematický problém  + *
 

.

Po úspešnom odoslaní žiadosti sa Vám objaví správa : Vaša žiadosť o výplatu podielu zo zisku bola úspešne odoslaná. Ďakujeme!