Návšteva webového cintorína našej rodiny

25.10.2008, 11:28, Juraj Lexmann

Zastavenia pri hroboch našich nebohých príbuzných na bobotskom cintoríne a ďalších cintorínoch, kde spočívajú...


Myslím, že sa už stalo zvykom navštevovať miesta posledného odpočinku blízkych nielen vo Sviatok Všetkých Svätých, ale aj počas iných sviatkov a vlastne po celý rok. Na chvíľu sa zastavujeme v rýchlo plynúcom čase pri spomienke na nich, myšlienkami a slovami "odpočinutie večné daj im Pane" vzdajme im úctu a vďaku.

Vzhľadom k tomu, že nie každý z nás má čas navštíviť hroby našich predkov pochovaných v Bobote, pripravil som pre Vás prezentáciu miest posledného odpočinku našich príbuzných pochovaných v Bobote a tiež mimo Bobota...

Skúsme sa zastaviť pri nich a spomenúť si...

 
« Späť