Vážená rodina,

 

s hlbokým zármutkom Vám oznamujem, že

v nedeľu 10. decembra 2017 nás vo veku 26 rokov navždy opustil náš drahý príbuzný

 

                                                            Martin VONDRÁČEK

 

syn Majky Vondráčkovej, vnuk neb. Eduarda Slávku st., pravnuk Johanny Slávkovej

rod. Lexmann, prapravnuk Rudolfa Lexmanna.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

"Odpočinutie večné daj Martinovi, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v svätom pokoji. Amen."

 

Vyjadrujem týmto najbližšej rodine Martina prejav hlbokej a úprimnej sústrasti v menej celej rodiny.

 

Milí Majka, Dušan a Zuzka,

 

prežívať nesmierny smútok vyžaduje pevnú vieru a dôveru, že Pán Boh nás nikdy neopúšťa. Viem, že celá rodina zdieľa Váš smútok spolu s Vami, celá rodina je v tieto dni spojená v modlitbe... †

 

 

 

Kontakt pre kondolencie : Majka Vondráčková      email : maria.vondrackova@gmail.com