Silvester Lexmann s manželkou Amáliou r. Tinkel


Silvester Lexmann s manželkou Amáliou r. Tinkel


Originálna velkosť