Otto Lexmann na cintoríne v Novákoch


Otto Lexmann na cintoríne v Novákoch


Originálna velkosť