Na cintoríne sv. Rozálie v Kočiciach je aj pamätný kríž s menom nášho Jozefa Lexmanna P. Mikuláša


Na cintoríne sv. Rozálie v Kočiciach je aj pamätný kríž s menom nášho Jozefa Lexmanna P. Mikuláša


Originálna velkosť