Lexmann Albert s manželkou a synom Albertom v Prievidzi


Lexmann Albert s manželkou a synom Albertom v Prievidzi


Originálna velkosť