Johanna Šunnyiová rod. Lexmann pochovaná v Zlatých Moravciach


Johanna Šunnyiová rod. Lexmann pochovaná v Zlatých Moravciach


Originálna velkosť