Gregor Lexmann P. Rafael odpočíva v Košiciach na cintoríne sv. Rozálie


Gregor Lexmann P. Rafael odpočíva v Košiciach na cintoríne sv. Rozálie


Originálna velkosť