Eduard Lexmann s manželkou v Bratislave


Eduard Lexmann s manželkou v Bratislave


Originálna velkosť