Blažena Galková r. Lexmann so synom Mirkom na cintoríne v Partizánskom - Veľkých Bielieciach


Blažena Galková r. Lexmann so synom Mirkom na cintoríne v Partizánskom - Veľkých Bielieciach


Originálna velkosť