Alojz Lexmann (z vetvy Franza Lexmanna) na trenčianskom cintoríne


Alojz Lexmann (z vetvy Franza Lexmanna) na trenčianskom cintoríne


Originálna velkosť